Ariakit
/
/
This site is under construction Subscribe to updates

Selection Popover

Showing an inline Popover when a text is selected. This example uses the getAnchorRect prop from usePopoverState to position the flyout relative to the selected text.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Odio, sed fuga necessitatibus aliquid expedita atque? Doloremque ea sequi totam laudantium laboriosam repellat quasi commodi omnis aut nulla. Numquam, beatae maxime.

import { useEffect, useRef } from "react";
import { Button } from "ariakit/button";
import { Popover, PopoverArrow, usePopoverState } from "ariakit/popover";
import "./style.css";

function hasSelectionWithin(element?: Element | null) {
 const selection = element?.ownerDocument.getSelection();
 if (!selection?.rangeCount) return false;
 const range = selection.getRangeAt(0);
 if (range.collapsed) return false;
 return !!element?.contains(range.commonAncestorContainer);
}

export default function Example() {
 const popoverRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
 const paragraphRef = useRef<HTMLParagraphElement>(null);

 const popover = usePopoverState({
  placement: "top",
  getAnchorRect: () => {
   const selection = paragraphRef.current?.ownerDocument.getSelection();
   if (!selection?.rangeCount) return null;
   const range = selection.getRangeAt(0);
   return range.getBoundingClientRect();
  },
 });

 useEffect(() => {
  const popoverContainer = popoverRef.current;
  const paragraph = paragraphRef.current;
  if (!popoverContainer) return;
  if (!paragraph) return;
  const doc = paragraph.ownerDocument || document;
  const onMouseUp = () => {
   if (!hasSelectionWithin(paragraph)) return;
   popover.render();
   popover.setOpen(true);
  };
  const onSelect = () => {
   if (popoverContainer.contains(doc.activeElement)) return;
   if (hasSelectionWithin(paragraph)) {
    return popover.render();
   }
   popover.setOpen(false);
  };
  doc.addEventListener("mouseup", onMouseUp);
  doc.addEventListener("selectionchange", onSelect);
  return () => {
   doc.removeEventListener("mouseup", onMouseUp);
   doc.removeEventListener("selectionchange", onSelect);
  };
 }, [popover.render, popover.setOpen]);

 return (
  <div>
   <Popover
    state={popover}
    autoFocusOnShow={false}
    hideOnInteractOutside={() => !hasSelectionWithin(paragraphRef.current)}
    ref={popoverRef}
    className="popover"
   >
    <PopoverArrow size={24} className="arrow" />
    <Button className="button secondary">Bookmark</Button>
    <Button className="button secondary">Edit</Button>
    <Button className="button secondary">Share</Button>
   </Popover>
   <p ref={paragraphRef}>
    Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Odio, sed fuga
    necessitatibus aliquid expedita atque? Doloremque ea sequi totam
    laudantium laboriosam repellat quasi commodi omnis aut nulla. Numquam,
    beatae maxime.
   </p>
  </div>
 );
}